Načini krepitve razvojne miselne naravnanosti pri učencih in dijakih

Izvleček Učenci in dijaki z razvojno miselno naravnanostjo pogosteje sprašujejo po povratni informaciji, se bolj aktivno učijo in dlje časa…

Prepričanja o inteligentnosti vplivajo na motiviranost in učne dosežke

https://doi.org/10.59132/viz/2018/5/27-31 Povzetek Ali smo že dovolj pametni, da bi ugotovili, da pamet pridobimo? V stroki je dolgo veljala doktrina, da…