Uporabnost Toulminovega modela v šolski praksi

Izvleček Na osnovi teoretične razlage prepričevanja s tremi ključnimi elementi: etosom, patosom in logosom ter Toulminovega modela kot dodelane oblike…