Pravni vidik sodelovanja med šolo (učitelji) in starši v osnovni šoli

Povzetek V številnih raziskavah so ugotovili pozitivne učinke sodelovanja med šolo in starši, vendar to ne predstavlja edinega razloga za…