Učiteljeve podjetnostne kompetence: samoocena učiteljev v projektu POGUM

Povzetek V prispevku predstavljamo rezultate študije, v kateri smo ugotavljali, kako učitelji ocenjujejo razvitost lastne kompetence podjetnosti ter v kolikšni…