Institucionalni okvir ohranjanja narave v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/9-21 Povzetek Slovenija je ena od evropskih držav z največjo biotsko raznovrstnostjo in najbolj raznoliko pokrajino ter najbolj ohranjenimi naravnimi…