Preprosta demonstracija fosforescence pri fluorescentni sijalki

Izvleček Pomembno je, da pri pouku fizike pokažemo, da se fizika tiče svetá okoli nas, in da dijaki z učenjem…