Mehanizmi trajnosti v naravi veljajo tudi za ljudi

https://doi.org/10.59132/viz/2021/3/15-18 Povzetek Sledovi, ki jih puščamo za seboj, nekajkrat presegajo sposobnost obnove in asimilacijsko zmožnost našega planeta. Posledica je spremenjeno…