Učenčevo (samo)preverjanje pravilnosti reševanja nalog pri matematiki

Izvleček Eden izmed pomembnih ciljev učiteljev, ki želijo samostojne in odgovorne učence, je, da pri učencih razvijajo spretnost samopreverjanja pravilnosti…