Gorovje Atlas

https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/54-61 Povzetek Atlas je mladonagubano gorovje, nastalo v alpidski orogenezi pred približno 65 milijoni let. Leži v severozahodnem delu Afrike…