Vizualni esej v funkciji razvijanja multimodalne pismenosti

https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/20-25 Izvleček Pojem bralne pismenosti se je s pojavom multimodalnih sestavov razširil na razbiranje pomenov iz besedil, ki ob jezikovnem…