Preverjanje znanja z uporabo orodja Plickers

Izvleček V prispevku je opisano preverjanje znanja pri pouku fizike s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in orodja Plickers. Orodje je…