Knjižničarski krožek – tudi na daljavo

Izvleček V članku je predstavljen knjižničarski krožek kot interesna dejavnost, namenjen učencem prvega vzgojno- izobraževalnega obdobja. Predstavljene so dejavnosti krožka…