O čem govorimo, ko govorimo o trajnostni energetiki?

Povzetek Trajnostnost v ospredje postavlja nove vrednote, nov fokus in nove odnose med družbenimi akterji, pa tudi nove načine odločanja,…