Posodobitev Strategije razvoja VSŠ ŠC Kranj kot razvojna naloga

Povzetek Šolski center Kranj (ŠC Kranj) je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko storitvenega izobraževalnega centra Kranj…