Naš projekt

Izvleček Prijateljstvo in projekt – dva pojma, ki lahko zgradita shemo, kjer se uspešno prepletajo načrtovanje, sodelovanje, dopolnjevanje, izmenjava idej…