Pristen človeški stik med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa se začne v meni

Povzetek V članku je opisan večletni projekt vpeljave nenasilne/sočutne komunikacije v Osnovno šolo Prevalje ter predvsem moje izkušnje z uporabo…