Medpredmetno poučevanje pravopisa: primer interaktivne timske učne ure

Povzetek Sodobni pouk temelji na kompetenčnem pristopu in integrativnem kurikulu, ki spodbuja sodelovalno poučevanje. Prispevek predstavlja različne vrste kurikularnih povezav…

Medpredmetno poučevanje pravopisa: primer interaktivne timske učne ure

Povzetek Sodobni pouk temelji na kompetenčnem pristopu in integrativnem kurikulu, ki spodbuja sodelovalno poučevanje. Prispevek predstavlja različne vrste kurikularnih povezav…