Pozdravljanje ob vstopu v knjižnico

Izvleček Bonton veleva, da se ob vstopu v knjižnico pozdravi. Opažanja v knjižnici kažejo, da to ni več samoumevno. Zastavlja…