V knjižnici diši po praznikih

Izvleček Namen prispevka je osvetliti knjižničarkin pogled na vpeljevanje elementov formativnega spremljanja v šolsko knjižnico. Predstavljene so tri šolske ure…