Referenčni pogovor v šolski knjižnici v luči komunikacijskega modela NLP

Izvleček Šolska knjižnica je informacijsko središče šole. V njej poteka pomemben proces – naučiti učence uporabe knjižnice in jih vzgojiti…