Medsebojna povezanost glasbenih aktivnosti in spodbudnega družinskega okolja s psihosocialnim razvojem devetošolcev

Povzetek V raziskavi smo proučevali psihosocialni razvoj devetošolcev z vidika njihovega socialnega statusa v šolskem okolju, osebnostnih socialnih lastnosti in…