Nasilje dijakov nad srednješolskimi učitelji in njegove posledice

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/40-46 Izvleček Nasilje učencev in dijakov nad učitelji je problem, ki vpliva tako na profesionalno kot na zasebno življenje učiteljev…