Uporaba pristopov pomoči z glasbo pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Povzetek Pomoč z glasbo je hitro razvijajoča se oblika pomoči z umetnostjo, katere pristopov se prvenstveno poslužujejo strokovnjaki s področja…