Energija v šolski knjižnici

Izvleček Prispevek opisuje primer dobre prakse pri medpredmetnem povezovanju fizike in šolske knjižnice.S knjižničarko na naši šoli že nekaj let…