Predstavitev fotosinteze s pomočjo modela pri naravoslovju in tehniki v 5. razredu

Povzetek Fotosinteza v učnih načrtih povsod po svetu zavzema pomemben del naravoslovnih učnih vsebin, saj gre za proces, od katerega…