Obravnava domačega branja na primeru Vorančevih Solzic

Izvleček Pričujoči prispevek ponuja vpogled v eno izmed možnosti, kako se pri pouku književnosti v okviru domačega branja celostno lotiti…