Formativno spremljanje – pot do vseh, tudi do ranljivih skupin otrok, mladostnikov in odraslih

Formative Assessment – a Path to Everyone, even the Vulnerable Groups of Children, Adolescents and Adults

Izzivi multikulturnega izobraževanja

Povzetek Živimo v multikulturni družbi, kar posledično pomeni, da naj bi bili sposobni tako družbo razumeti in v njej bivati….