Kdor si postavlja vprašanja – išče rešitve

Izvleček Prispevek predstavlja bralno učno strategijo vprašanje – odgovor s konkretnimi dejavnostmi, vprašanji in razumevanjem besedila na 3. ravneh ter…