Pripoved ob neurejenem nizu slik v 2. razredu

Izvleček Predstavljen je primer načrtovanja in izvedbe učnega sklopa pri pouku slovenščine v drugem razredu. Izvedbo smo načrtovale tri učiteljice…