Z lutko in igro do večje motivacije pri matematiki

Izvleček Prispevek prikazuje, kako lahko učitelj na zanimiv in dinamičen način s pomočjo lutke, igre in preprostega konkretnega materiala pripelje…