Formativno spremljanje uvajanja otrok v vrtec

Povzetek Uvajanje otrok je v Kurikulumu za vrtce zapisana pravica staršev. V vrtcih izvajamo uvajanje na različne načine, s ciljem…