Tretji Keplerjev zakon in elongacija Venere

Izvleček V prispevku predstavimo astronomski »poskus« z enostavnim modelom Osončja, ki ga izdelajo učenci sami. Model uporabijo, da spoznajo in…