Preverjanje znanja z aplikacijo Wordwall

Izvleček V sodobnem načinu poučevanja in pridobivanja znanja se postavlja vprašanje, kako naj učenci prikažejo oziroma dokažejo pridobljeno znanje. Tradicionalne…