Ocenjevanje na daljavo pri pouku španščine v slovenskih srednjih šolah

Povzetek Prispevek predstavi izsledke in zaključke raziskave, ki je preučila ocenjevanje na daljavo v slovenskih srednjih šolah pri španščini v…