»Gremo mi po svoje« – spoznavajmo strpnost v medkulturnosti

Povzetek Prispevek je predstavitev konkretnega primera interdisciplinarnega poučevanja (interdisciplinarnega tematskega sklopa) na temo strpnosti. V prispevku ni poudarek le na…