Vpliv glasbe na otroke s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju

Izvleček Namen naše raziskave je bil zapolniti vrzel v preučevanju zanosa pri slovenskih učiteljih glasbe. Zanos je stanje popolne zatopljenosti,…