V knjižnico po znanje o raziskovalnem delu pri pouku biologije

Izvleček Prispevek predstavlja izvedbo medpredmetne povezave med biologijo in knjižničnim informacijskim znanjem (KIZ) pri raziskovalnem delu učencev v 8. razredu….