Predopismenjevanje v javnem vrtcu in vrtcu montessori

Izvleček Spoznanje, da so v slovenskem prostoru prisotni različni alternativni koncepti predšolske vzgoje in da se ti lotevajo predopismenjevanja v…