Dan dejavnosti kot učenje spoprijemanja s čustvi

Povzetek Šola je prostor, kjer se poleg »navadnega« pouka odvija vrsta drugih šolskih in obšolskih dejavnosti: proslave, krožki, delavnice, dnevi…