Dvoje »Pohujšanj«: obdelava Cankarjeve drame Pohujšanje v dolini šentflorjanski in primerjava dveh uprizoritev

Izvleček Ivan Cankar velja za utemeljitelja slovenske dramatike, ki je v svojih delih zaobjel in prikazal ključno esenco slovenskega naroda….