Dvoje »Pohujšanj«: obdelava Cankarjeve drame Pohujšanje v dolini šentflorjanski in primerjava dveh uprizoritev

PDF članek

Izvleček

Ivan Cankar velja za utemeljitelja slovenske dramatike, ki je v svojih delih zaobjel in prikazal ključno esenco slovenskega naroda. Stoletnico njegove smrti obeležuje večina slovenskih kulturnih institucij, predvsem gledališča so v svoje repertoarje uvrstila večje število njegovih del. Tako lahko letos na slovenskih odrih spremljamo mnogo uprizoritev njegovih dram, med njimi kar dve uprizoritvi farse z naslovom Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Obuditev predstave iz leta 2011 Slovenskega mladinskega gledališča in uprizoritev koprodukcije SNG Drame in Mladinskega gledališča Ljubljanskega v Cankarjevem domu. V prispevku nas zanima sporočilnost Cankarjeve drame in primerjava predstavitve te ideje v interpretaciji dveh različnih uprizoritev.

Abstract

Two Types of Demoralisation: Discussion of Ivan Cankar’s Dramatic Work Pohujšanje v dolini šentflorjanski and a Comparison of Two Performances

Ivan Cankar, considered as the founder of contemporary Slovenian drama, portrays and captures in his works the essence of the Slovenian nation. The 100th anniversary of his death is celebrated by the majority of Slovenian cultural institutions, primarily theatres who have included more of his works in their programmes. Slovenian theatre stages thus host many performances of his plays this year, including two different staging performances of the farce called Pohujšanje v dolini šentflorjanski – a revival of the play from 2011, staged by the Slovenian Youth Theatre, and the play staged by SNG Drama in collaboration with the Slovenian Youth Theatre in Cankarjev dom. The article focuses on the message of Ivan Cankar’s dramatic work and compares the interpretation of this idea by the two plays.