Coaching kot oblika podpornega sistema pri strokovni rasti učiteljev v glasbenih šolah

Povzetek Coaching je oblika partnerskega sodelovanja med coachem in klientom z namenom spodbujanja klientovega osebnega in strokovnega razvoja. V tujini…