Vpliv gimnazijskega vodstva na učiteljevo rabo IKT pri pouku

Povzetek V članku bomo prikazali, kako podpora vodstva gimnazije in gimnazijskega vzdrževalca informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) vpliva na kognitivne in vedenjske…

Vpliv gimnazijskega vodstva na učiteljevo rabo IKT pri pouku

Povzetek V članku bomo prikazali, kako podpora vodstva gimnazije in gimnazijskega vzdrževalca informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) vpliva na kognitivne in vedenjske…