Vladimir Bartol: Alamut (1939)

Izvleček V prispevku so ponujene vaje, s katerimi lahko dijake vodimo po Bartolovem romanu Alamut. Možno jih je uporabiti kot…