Spoznavanje gledališke umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

Izvleček Gledališka umetnost pomembno dopolnjuje cilje vzgojno-izobraževalnega procesa in podpira celostni razvoj mladih. V prispevku se obravnava možnost vključevanja gledališke…