Nazaj na vrhnjo stran: Angleščina na enem mestu

Predmetna skupina za angleščino

V Predmetni skupini za angleščino smo štiri svetovalke. Naše temeljne naloge so razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk, spremljava raziskav in priporočil za pouk angleščine ter sodelovanje pri pripravi kurikularnih dokumentov in učnih načrtov za predmet. 

Naše delo je usmerjeno predvsem v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem angleščine ter njihovi strokovni/profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja v živo in na daljavo v obliki seminarjev, študijskih srečanj ter svetovalnih storitev.

Z učitelji sodelujemo tudi v razvojni skupini in v skupini za formativno spremljanje ter v drugih razvojnih nalogah in projektih Zavoda RS za šolstvo. Vsako leto pripravimo tekmovanje iz angleščine za devetošolce na šolski, regijski in državni ravni. Prav tako smo članice predmetne skupine za nacionalno preverjanje znanja in poklicno maturo na Državnem izpitnem centru, sodelujemo pa tudi v razvojnih nalogah in projektih, ki so vezani na predmet angleščina in tudi na splošnejša področja.