Zbirka gradiv za podporo otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami

ZRSŠ je v sodelovanju s strokovnjakinjami za duševno zdravje izdal dodatna gradiva za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih v podporo pri delu z otroki in mladostniki, ki se soočajo z duševnimi stiskami.

V zadnjem času postajajo izzivi na področju duševnega zdravja ob povečanem pojavu duševnih stisk namreč vse bolj pereči, zato smo za namen opolnomočenja zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih pripravili podporne materiale v obliki kratkih video vsebin in infografik.  Redno jih predstavljamo na strokovnih srečanjih, v projektu Varno in spodbudno učno okolje ter kot partnerji v projektih in aktivnostih ozaveščanja na temo duševnega zdravja.

Zbirka je objavljena in dostopna na ZRSŠ spletnem zavihku Varno in spodbudno učno okolje in sicer za podporo pri:

 • anksioznosti
 • samomorilnih mislih
 • žalovanju
 • psihosomatskih motnjah
 • motnjah hranjenja
 • naravnih nesrečah.

Video vsebine so na voljo tudi na ZRSŠ Youtube kanalu Varno in spodbudno učno okolje (VSUO).

V pripravi so še gradiva za podpiranje pri paničnih napadih, izostajanju iz šole, vračanju po dolgotrajni odsotnosti, nekemičnih zasvojenostih idr. Spremlja jih uvodni nagovor, ki učitelje opogumlja k prepoznavanju otrok in mladostnikov v stiski in jim pomaga pri tem, kako se v takih situacijah ustrezno odzivati.

V spletnem zavihku posvečamo pozornost tudi naslednjim aktualnim tematikam:

 • Duševnemu zdravju in podpori pri duševnih stiskah
 • Dobremu počutju in spodbudni klimi
 • Medvrstnišemu nasilju in preventivnim aktivnostim
 • Krepitvi empatije
 • Vključevanju priseljencev in otrok ter mladostnikov z začasno zaščito in
 • Delu s starši

Posamezno gradivo je pripravljeno zelo jedrnato in v nekaj minutah zajame bistvene usmeritve, ki vas bodo v vlogi vzgojitelja in učitelja močno podprle.