Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pisma poslancem«

V okviru aktivnosti znotraj projekta Integriteta: skupni cilj generacij, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) vabita k udeležbi na ustvarjalnem natečaju za srednje šole »Pisma poslancem«, katerega cilj je spodbuditi dijake in dijakinje k razmišljanju o družbi, družbenih vrednotah in dogajanju okoli njih.

Celotno besedilo javnega ustvarjalnega natečaja z opisom, izvedbo, pogoji ter rokom za prijavo.

Natečaj, katerega namen je krepiti sposobnost razumevanja in reševanja etičnih vprašanj, s katerimi se mladostniki in družba na sploh vsakodnevno soočamo, dijake in dijakinje srednjih šol usmerja k razmisleku o vrednotah, kot so integriteta, poštenost, pravičnost, enakopravnost in transparentnost, o posledicah, do katerih lahko pride, kadar posameznik oziroma družba teh vrednot ne gojita in krepita, ter o tem, kako je mogoče z aktivnim in informiranim demokratičnim delovanjem vplivati na družbo in posamezne nosilce oblasti. V ospredju kritičnega razmisleka bo krepitev demokratične družbe in pravne države v Republiki Sloveniji, zato bodo dijakinje in dijaki v svojih izdelkih izpostavili svoja pričakovanja do poslancev državnega zbora in tako svoja razmišljanja strnili v pisma poslancem, ki naj bi s svojimi pristojnostmi, pa tudi osebno držo in lastnim zgledom sooblikovali omenjene vrednote ter odnos družbe do njih. Ob zaključku natečaja bodo poslanci zbrana pisma tudi prejeli.

Izvedba javnega natečaja

Šole tri (3) najboljša, najbolj izvirna in domiselna pisma posredujejo Komisiji za preprečevanje korupcije najkasneje do 20. 6. 2022 (datum prejema) v fizični obliki na naslov Dunajska 56, 1000 Ljubljana s pripisom “Ustvarjalni natečaj za srednje šole “Pismo poslancem” – NE ODPIRAJ!”. Obenem šole izbrana pisama do istega datuma prejema (20. 6. 2022) pošljejo tudi v elektronski obliki (Word) na elektronski naslov , s pripisom “Ustvarjalni natečaj za srednje šole “Pismo poslancem” – NE ODPIRAJ!”

Izmed vseh prispelih izdelkov bosta Komisija in ZRSŠ izbrala pet najbolj kakovostnih del, ki bodo javno objavljena na njunih spletnih straneh, širši izbor izdelkov pa bo zbran v publikaciji, ki bo posredovana poslancem državnega zbora in predstavljena tudi javnosti.

Natečaj je del dolgoročno naravnanega projekta Komisije »Integriteta: skupni cilj generacij«, v katerem Komisija naslavlja vprašanje pomena etike in integritete na različnih ravneh izobraževalnega sistema in vloge, ki jo ima slednji pri krepitvi integritete v družbi. Gre za sistem, v okviru katerega skušamo, v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, z nadgradnjo učnih vsebin otrokom in mladostnikom približati vrednote etike in integritete.

Kdo lahko sodeluje

Na natečaj se lahko prijavijo vse srednje šole s sedežem v Republiki Sloveniji, ki bodo do 20. 6. 2022, skladno s pogoji natečaja, Komisiji poslale tri najboljša pisma dijakov, namenjena poslancem.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja o natečaju je Barbara Fürst, Komisija za preprečevanje korupcije, dosegljiva na tel. št.: 01/400 57 10 oziroma na elektronskem naslovu: .