Uspešno zaključno srečanje v okviru naloge Mreženje šol za kakovost

V Kongresnem centru Thermana Laško je v ponedeljek, 2. 10. 2023, potekalo zaključno srečanje v okviru naloge “Mreženje šol za kakovost“, ki je bilo namenjeno članom timov in ravnateljem vrtcev ter šol, ki so sodelovali v tej nalogi.

Gre za pomembno prizadevanje za izboljšanje kakovosti izobraževanja v vrtcih in šolah. Dogodek se je odvijal pod imenom »Zagotavljanje trajnosti samoevalvacije« in je bil namenjen izmenjavi izkušenj ter spodbujanju ohranjanja procesa izboljševanja v izobraževanju.

Zbrane je sprva nagovoril direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Vinko Logaj, in izpostavil velik pomen ugotavljanja in zagotavlja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V uvodnem delu pod naslovom »Zagotavljanje trajnosti izboljševanja procesov učenja in poučevanja« so se predstavili primeri vrtcev in šol, ki že več let preizkušajo različne modele za izboljšanje kakovosti.

V nadaljevanju je potekala “Tržnica znanja in izkušenj,”, kjer so sledile predstavitve primerov dobrih praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih in šolah, kjer so udeleženci povezovali, izmenjavali izkušnje ter se navdihovali za nadaljnje izboljšave kakovosti v vrtcih in šolah.