Razpisi Turistične zveze Slovenje za vrtce, osnovnošolce in srednješolce

Turistična zveza Slovenije že vrsto let skupaj z Zavodom RS za šolstvo razpisuje osnovnošolski festival Turizmu pomaga lastna glava (TPLG) in srednješolski festival Več znanja za več turizma (VZVT). Festivala vključujeta izdelavo turistične naloge, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Dijaki in študentje pa posnamejo tudi promocijski spot.

V šolskem letu 2022/23 razpisujejo 37. festival TPLG in 20. festival VZVT na temo Športna doživetja bogatijo mladinski turizem.

Že osemnajsto leto zapored vabijo tudi vrtce k sodelovanju v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov.